Обучение на ротационен принцип от V до IX клас от 02.12.2021 г. до 10.12.2021 г.

     УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,      Уведомяваме Ви, че за периода 02. 12. 2021 г. – 03. 12. 2021 г. и 07. 12. 2021 г. – 10. 12. 2021 г. обучението на учениците от V – IX клас ще се провежда на  ротационен принцип – обучение в електронна среда от разстояние и присъствено обучение. ...

6-ти декември 2021 г. – неучебен ден

Уважаеми родители и ученици, Със заповед № 3435/25.11.2021 г.  кметът на гр. Бургас обявява 6-ти декември 2021 г. (понеделник) за неучебен ден за всички ученици от училищата на територията на гр. Бургас. Заповед № 3435/25.11.2021 г.

Актуализирани Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата

Актуализирани Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата

Важна информация за 22.11.2021 г.

    УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,     Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповед № РД 09-4465/17. 11. 2021 г. на министъра на образованието и науката на 22. 11. 2021 г. (понеделник) учебните занятия ще се провеждат от разстояние в е-среда в платформата Microsoft Teams  по утвърденото седмично разписание и при публикувания по-долу график.      От 23. ...

Информация

Уважаеми родители, Учебните занятия  с учениците от 1 до 4 клас присъствено са възобновени от днес ,16.11.2021 г., и протекоха по предварително обявения график с всички паралелки от начален етап. Бяха тествани 168 деца (76% от списъчния състав) и 25 учители и служители. Положителни проби - 0. Искрени благодарности за родителите - доброволци! С уважение, П. Стоев

График на учебните занятия от 16.11.2021 г. в дни за тестване на ученици от I до IV кл.

Проект на график на учебните часове от 16.11.2021

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Утре, 16. 11. 2021 г., (вторник), учениците от I – IV клас, родителите, на които са подали декларация за съгласие за тестване, ще започнат присъствени учебни занятия. След тестването на учениците е осигурено време за закуска. Напомняме, че 30 минути преди тестването, учениците не трябва да са пили течности и да са се хранили. Учениците от I ...

Справка Covid-19

Справка Covid-19  Ваксинирани - пълна вакс. схема Непълна вакс. схема Преболедувал Карантиниран Карантиниран - Диагностициран Непреболедували или без пълна вакс. схема 15.11.2021 г.             Педагогически специалисти 14 0 8 0 1 28 Непедагогически специалисти 1 0 4 0 0 8 Ученици 4 2 18 5 3 436

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ 1 ДО 4 КЛАС!

     УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,      С писмо изх. № 9105 – 389/ 10.11.2021 г. МОН уведомява, че във връзка с невъзможността да се доставят договорените количества от един от посочените в декларациите за съгласие бързи неинвазивни антигенни тестове за доказване на COVID-19 в областите Пловдив, Русе, Бургас и Враца за възможността техните деца да бъдат ...

Организиране на дейностите по възстановяване на образователен процес за ученици 1- 4 клас

Уважаеми родители на ученици от I до IV клас, Най-късно до 12 часа на 8 ноември 2021 г. родителите на учениците от I до IV клас, които се обучават в електронна среда, трябва да декларират дали са съгласни децата им да бъдат тествани два пъти в седмицата с щадящи антигенни тестове или могат да представят валиден ...

ОБУЧЕНИЕ В Е-СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, Уведомяваме Ви, че считано от 08.11.2021 г. (понеделник) ВСИЧКИ ученици от I до IX клас ще се обучават в електронна среда от разстояние. Мерките са съобразени с т.I. 18  от  Заповед №РД-01-890/03.11.21 г. на министъра на здравеопазването: “Преустановяват се присъствените учебни занятия в училищата във всички общини с достигната 14-дневна заболеваемост над ...