График на учебните занятия от 16.11.2021 г. в дни за тестване на ученици от I до IV кл.

Проект на график на учебните часове от 16.11.2021

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Утре, 16. 11. 2021 г., (вторник), учениците от I – IV клас, родителите, на които са подали декларация за съгласие за тестване, ще започнат присъствени учебни занятия. След тестването на учениците е осигурено време за закуска. Напомняме, че 30 минути преди тестването, учениците не трябва да са пили течности и да са се хранили. Учениците от I ...

Справка Covid-19

Справка Covid-19  Ваксинирани - пълна вакс. схема Непълна вакс. схема Преболедувал Карантиниран Карантиниран - Диагностициран Непреболедували или без пълна вакс. схема 15.11.2021 г.             Педагогически специалисти 14 0 8 0 1 28 Непедагогически специалисти 1 0 4 0 0 8 Ученици 4 2 18 5 3 436

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ 1 ДО 4 КЛАС!

     УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,      С писмо изх. № 9105 – 389/ 10.11.2021 г. МОН уведомява, че във връзка с невъзможността да се доставят договорените количества от един от посочените в декларациите за съгласие бързи неинвазивни антигенни тестове за доказване на COVID-19 в областите Пловдив, Русе, Бургас и Враца за възможността техните деца да бъдат ...

Организиране на дейностите по възстановяване на образователен процес за ученици 1- 4 клас

Уважаеми родители на ученици от I до IV клас, Най-късно до 12 часа на 8 ноември 2021 г. родителите на учениците от I до IV клас, които се обучават в електронна среда, трябва да декларират дали са съгласни децата им да бъдат тествани два пъти в седмицата с щадящи антигенни тестове или могат да представят валиден ...

ОБУЧЕНИЕ В Е-СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, Уведомяваме Ви, че считано от 08.11.2021 г. (понеделник) ВСИЧКИ ученици от I до IX клас ще се обучават в електронна среда от разстояние. Мерките са съобразени с т.I. 18  от  Заповед №РД-01-890/03.11.21 г. на министъра на здравеопазването: “Преустановяват се присъствените учебни занятия в училищата във всички общини с достигната 14-дневна заболеваемост над ...

Ден на народните будители

В Деня на будителите изброяваме имената на онези българи, които са полагали усилия със слово да събуждат сънародниците си, защото те още не са съзнавали, че са народ, още са нямали държава, която да градят и да бранят, институции, които да ги ръководят, закони, по които да живеят. Учим биографиите на тези будни българи ...

ОБУЧЕНИЕ НА РОТАЦИОНЕН ПРИНЦИП

     УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,      Уведомяваме Ви, че със заповед № РД-09 3974/29.10.2021 г. министърът на образованието и науката утвърждава  преминаване в ОРЕС на ротационен принцип за периода 02. 11. 2021 г. – 05. 11. 2021 г. и 08. 11. 2021 г. – 12. 11. 2021 г. при следния График за провеждане на обучението за периода ...

Преминаване в ОРЕС на ротационен принцип

Уважаеми родители,Във връзка с постъпила информация от директора на РЗИ – Бургас чрез началника на РУО – Бургас (писмо изх. № РД-21 2879/26.10.2021 г.) за завишена заболеваемост от Covid –19 в община Бургас за периода от 11.10.2021 г. до 24.10.2021 г. и с цел прилагане на мерките, разписани в заповед № РД-09 3596/ 20.10.2021 г. ...

Здравословен статус на ученици и персонал

Дата: 30.09.2021 г. Брой ученици с положителна проба за Covid-19 - 1.Брой учители с положителна проба за Covid -19 - 0.Брой непедагогически персонал с положителна проба за Covid -19 - 0. Брой паралелки в ОРЕС - 1.

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРЕЗ УЧ. 2021/2022 Г.