Свободни работни места

Дата: 02.09.2022 г.

Позиция: „Учител/старши учител в ГЦДО 1-4 клас“ – 2 щ. бр., чл. 68, ал. 1, т. 3 и чл. 70 от КТ – обява

Срок за подаване на документите: 09.09.2022 г., 14,00 ч.


Дата: 23.08.2022 г.

Позиция: „Учител/Старши учител по български език и литература“ 1 щ. м. – обява

Позиция: „Учител/Старши учител по физика“ 0,5 щ. м. – обява

Срок за подаване на документи: 05.09.2022 г.