ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ И ВАКАНЦИИ

 • За учебната 2021 – 2022 година:
  1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:
  30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл. есенна
  24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл. коледна
  01.02.2022 г. междусрочна
  01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас
  07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. пролетна за XII клас
  2. Неучебни дни
  18.05.2022 г. държавен зрелостен изпит по български език и литература
  20.05.2022 г. втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
  25.05.2022 г. неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
  14.06.2022 г. изпит по български език и литература от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас
  16.06.2022 г. изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас
  3. Начало на втория учебен срок
  02.02.2022 г. I – ХIІ клас
  4. Край на втория учебен срок
  12.05.2022 г. ХІІ клас (13 учебни седмици)
  31.05.2022 г. І – III клас (14 учебни седмици)
  15.06.2022 г. IV – VІ клас (16 учебни седмици)
  30.06.2022 г. V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
  30.06.2022 г. VII – ХІ клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07. – 31.08.2022 г. за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и в XI клас)

Графикът е утвърден със заповед № РД09-1804/ 31.08.2021 г. от министъра на образованието и науката.