УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

СЪСТАВ ЗА УЧЕБНАТА  2021/2022 ГОДИНА

Считано от 05.05.2022 г.:

Председател: Симона Караджова – VI „А“ клас

Членове:   

                     Мария Стаматова – VI „А“ клас

                     Станислава Красимирова Каталиева – VII „Б“ клас

Калина Калинова Атанасова – VII „Б“ клас

Магдалена Евгениева Нейчева – VII „Б“ клас

Ивайла Ивайлова Миткова – VII „Б“ клас

Кристина Александрова Василева – VII „Б“ клас

Марианна Скарнера Пейчева – VII „Б“ клас

Светлин Кирилов Желязков – VI „А“ клас

Симеон Красимиров Цанев – V „В“ клас