БЮДЖЕТ

 
Публично представяне на Файлове
Бюджет 2022 г. 

Публикувано на 20.04.2022 г.

27.04.2022 г. Месечно разпределение

Държавни дейности

Местни дейности

Информация за разходване на Бюджет 2022 – първо тримесечие

Публикувано на 20.04.2022 г.

20.04.2022 г. Виж 1

Виж 2

Виж 3

Бюджет 2021 г. – план 25.03.2021 г.
виж 1 виж 2
Информация за разходване на Бюджет 2021 – първо тримесечие

Публикувана на 09.04.2021 г.

15.04.2021 г.
виж 1 виж 2 виж 3 виж 4 виж 5
Информация за разходване на Бюджет 2021 – второ тримесечие

Публикувана на 09.07.2021 г.

09.07.2021 г.  
виж

1

виж

2

виж

3

виж

4

виж

5

виж 

6

 

Информация за разходване на Бюджет 2021 – трето тримесечие

Публикувана на 13.10.2021 г.

14.10.2021 г. 
Информация за разходване на Бюджет 2021 – четвърто тримесечие

Публикуван на 05.01.2022 г.

11.01.2022 г.