ЕКИП

Учебна 2021/2022 година

Име и фамилия Длъжност/Предмет Имейл
Ръководство
Пейко Стоев Директор stoevpeyko@gmail.com
Николинка Русева Заместник – директор УД niki_rusv@abv.bg
Администрация
Янка  Стоянова Главен счетоводител yst_1964@abv.bg
Ваня Иванова ЗАС ddebelianov_bs@abv.bg
Мария Пулева Касиер-домакин ddebelianov_bs@abv.bg
Ася Стефанова Деловодител ddebelianov_bs@abv.bg
Ръководител направление „ИКТ“
Стилияна Сотирова РН „ИКТ“ и учител по природни науки st_sotirowa@abv.bg
Педагогически съветник
Татяна Колева Педагогически съветник
Ресурсен учител
Силвия Кънева Специален педагог silveto_tm@abv.bg
Логопед
Стефка Станчева Логопед
Здравен кабинет
м. с. Мария Казакова мед. сестра
Библиотека
Теменуга Желева библиотекар
Главен учител  
Стефка Комитова Главен учител, начален етап stef_08@abv.bg
Учители
Александра  Димитрова Старши учител, начален етап ГЦДО ad_sashka@abv.bg
Анка Жекова Старши учител, начален етап ani.jekova@gmail.com
Антония Петрова Учител, начален етап ГЦДО antoniaam@mail.bg
Валентина Сургучева Старши учител, начален етап по музика valiagu4i@abv.bg
Ваня Великова Старши учител по български език и литература kotew6@abv.bg
Галина Попова Старши учител, начален етап popovagalina@abv.bg
Гергана Димитрова Старши учител по математика и физика gerganadimitrova740424@abv.bg
Гергана Андреева Старши учител, начален етап gergana_andreeva_@abv.bg
Даниел Димов Учител, начален етап ГЦДО love1spain@abv.bg
Десислава Цветкова Учител по математика и информатика desi.sa@abv.bg
Елена Георгиева Старши учител, начален етап в ГЦДО elena.georgieva65@abv.bg
Елена Генковска Старши учител, начален етап в ГЦДО elenagenkovska28@abv.bg
Живка Миндова-Мишкова Учител по природни науки mindova_mishkova@abv.bg
Женина Динева Учител, начален етап в ГЦДО  
Златина Вълканова-Роева Старши учител, начален етап zv.sz@mail.bg
Златина Дамянова Учител по английски език zlati_sz@abv.bg
Йорданка Иванова Старши учител, начален етап в ГЦДО danita05@abv.bg
Йорданка Петрова Старши учител, начален етап danito_petrova@abv.bg
Йорданка Станчева Старши учител по история и цивилизации и география и икономика yordist@abv.bg
Кирил Лефтеров Старши учител по история и цивилизации, философия и англ. език kileft@abv.bg
Красимир Пехливанов Учител по български език и литература kras_bg@yahoo.com
Лазарина Гайтанска Старши учител, начален етап l.b.d@abv.bg
Любомир Василев Учител по история и цивилизации и по технологии и предприемачество lubo_ac23@mail.bg
Мариан Фучеджиев Учител по физическо възпитание и спорт marian_f@abv.bg
Митошка Симеонова Старши учител, начален етап в ГЦДО misims67@gmail.com
Надя Иванова Старши учител, начален етап nadeto_66@abv.bg
Невена Кисьова Старши учител по физическо възпитание и спорт nevena.kisiova@abv.bg
Олимпия Тодорова Старши учител, начален етап olimpia71@abv.bg
Петко Димитров Старши учител по физическо възпитание и спорт peci_bs@abv.bg
Полина Иванова Учител, начален етап pol_mol@abv.bg
Светла Георгиева Учител по математика snowbug@abv.bg
д-р Светла Ангьозова Старши учител по изобразително изкуство и ИТ svetla0550@abv.bg
Станимира Иванова Учител, общообразователен учебен предмет по БЕЛ
Стойко Георгиев Старши учител, гимназиална степен по музика Stoyko_63@abv.bg
Таня Якова Старши учител, начален етап tocii@abv.bg
Тодор Захариев Учител, общообразователен учебен предмет ИИ  
Яна Стоева Старши учител, начален етап gaklin67@abv.bg