ЕКИП. ПРИЕМНО ВРЕМЕ. ЧАСОВЕ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ

Учебна 2022/2023 година

Име и фамилия Длъжност
Време за срещи, консултации с ученици, родители и граждани
Имейл за връзка
Ръководство                                                                                                                    За договаряне на срещи тел.: 056 58 10 40
Пейко Стоев Директор
Приемно време: вторник: от 11,00 до 12,00 ч.; четвъртък: от 14,30 до 15,30 ч., кабинет на директора.
peyko.stoev@edu.mon.bg
Николинка Русева Заместник – директор, УД  (отговаря за 5 – 10 кл.)
Приемно време: сряда: от 11,00 до 12,00 ч.; петък: от 14,30 до 15,30 ч., кабинет заместник-директор.
nikolinka.ruseva@edu.mon.bg
Стилияна Сотирова Заместник – директор, УД (отговаря за 1 – 4 кл.)
Приемно време: понеделник: от 11,00 до 12,00 ч.; сряда: от 14,30 до 15,30 ч., кабинет заместник-директор.
stiliyana.sotirova@edu.mon.bg
Администрация
Янка  Стоянова Главен счетоводител
Приемно време: сряда: от 17,00 до 18,00 ч.,
тел.: 056 88 74 58
yst_1964@abv.bg
Ваня Иванова ЗАС, тел.: 056 88 74 58        ddebelianov_bs@abv.bg
Теменуга Желева ЗТС, тел.: 056 58 10 40 200230@edu.mon.bg
Ася Стефанова Деловодител, тел.: 056 58 10 40 ddebelianov_bs@abv.bg
Ръководител направление „ИКТ“
Божидар Великов РН „ИКТ“ и учител по ИТ
Педагогически съветник
Татяна Колева Педагогически съветник
Работа с ученици, учители и родители:
• понеделник, вторник, четвъртък и петък от 8,00 до 14,00 ч.
• сряда от 11,00 до 17,00 ч.
tatiana.koleva@edu.mon.bg
Ресурсен учител
Силвия Кънева Специален педагог
Приемно време:
• 
за консултиране на ученици и родители – понеделник от 13:05 до 13:45 ч., кабинет 312.
silvia.kaneva@edu.mon.bg
Логопед
Стефка Станчева Логопед
Приемно време:
• 
за консултиране на ученици и родители – четвъртък от 09:00 до 10:00 ч., кабинет 212.
stefka.s.stancheva@edu.mon.bg
Здравен кабинет     тел.: +359 877 119 168
д-р Златина Георгиева Маринова-Кънева Училищен лекар  
м. с. Мария Казакова Мед. сестра maria.iv.kazakova@edu.mon.bg
Библиотека
Теменуга Желева Библиотекар temenuga.ro.zheleva@edu.mon.bg
Главен учител  
Стефка Комитова Главен учител, начален етап и класен ръководител на I„Б“ клас
Приемно време:
• за среща с  родители и ученици – четвъртък от 12:20 до 12:55 ч., Актова зала;
• за консултиране на ученици по предмети – сряда от 14:00 до 14:35 ч., кабинет 102.
stefka.komitova@edu.mon.bg
Учители
Александра  Димитрова Старши учител, начален етап в ГЦОУД – II„Б“ aleksandra.di.dimitrova@edu.mon.bg
Антония Петрова Учител, начален етап в ГЦОУД – IV„Б“клас antonia.at.petrova@edu.mon.bg
Валентина Сургучева Старши учител, начален етап по музика
Приемно време:
• 
за консултиране на ученици по предмети – вторник от 14:00 до 14:40 ч., Актова зала.
valentina.surgucheva@edu.mon.bg
Ваня Великова Старши учител, прогимназиален етап по български език и литература
Приемно време:
• 
за консултиране на ученици по предмети – петък от 14:45 до 15:25 ч. кабинет 301.
vanya.ve.velikova@edu.mon.bg
Галина Попова Старши учител, начален етап и класен ръководител на II„Б“клас
Приемно време:
• 
за среща с  родители и ученици – четвъртък от 12:20 до 12:55 ч., Актова зала;
• 
за консултиране на ученици по предмети – четвъртък от 14:00 до 14:35 ч., кабинет 104.
galina.ni.popova@edu.mon.bg
Галя Янева Учител, начален етап ГЦДО – III„А“ galq_qneva@abv.bg
Гергана Димитрова Старши учител, гимназиална степен по математика и физика и ст. учител в ГЦОУД – VI„В“ (сборна) gergana.ma.dimitrova1@edu.mon.bg
Гергана Андреева Старши учител, начален етап и класен ръководител на III„А“клас
Приемно време:
• 
за среща с  родители и ученици – четвъртък от 13:05 до 13:45 ч., Актова зала;
• 
за консултиране на ученици по предмети – четвъртък от 14:00 до 14:40 ч., кабинет 203.
gergana.pe.andreeva@edu.mon.bg
Даниел Димов Учител, начален етап ГЦОУД – III„В“ daniel.dimov@edu.mon.bg
Десислава Цветкова Учител по математика и информатика и класен ръководител на V„А“клас
Приемно време:
• 
за среща с  родители и ученици – вторник от 13:50 до 14:30 ч., кабинет 214;
• 
за консултиране на ученици по предмети – понеделник от 14:45 до 15:25 ч., кабинет 214. 
desislava.s.tsvetkova@edu.mon.bg
Детелина Симеонова Учител по математика и информатика и класен ръководител на VIII„А“клас
Приемно време:
• 
за среща с  родители и ученици – вторник от 13:50 до 14:30 ч., кабинет 306;
• 
за консултиране на ученици по предмети – петък от 14:45 до 15:25 ч., кабинет 306.
detelina.simeonova@edu.mon.bg
Елена Георгиева Старши учител, начален етап в ГЦОУД – IV„А“ elena.ni.georgieva@edu.mon.bg
Елена Генковска Старши учител, начален етап в ГЦОУД – II„А“ elena.genkovska@edu.mon.bg
Живка Миндова-Мишкова Учител, прогимназиален етап по биология и здравно образование, физика и астрономия и класен ръководител на VII„В“клас
Приемно време:
• 
за среща с  родители и ученици – вторник от 13:50 до 14:30 ч., кабинет 208;
• 
за консултиране на ученици по предмети – сряда от 14:45 до 15:25 ч., кабинет 208.
zhivka.mindova-mishkova@edu.mon.bg
Златина Вълканова-Роева Старши учител, начален етап и класен ръководител на III„Б“клас
Приемно време:
• 
за среща с  родители и ученици – четвъртък от 13:05 до 13:45 ч., Актова зала.
за консултиране на ученици по предмети – четвъртък от 14:00 до 14:40 ч., кабинет 204.
zlatina.valkanova-roeva@edu.mon.bg
Златина Дамянова Учител, прогимназиален етап по английски език, история и цивилизации, класен ръководител на V„Б“клас
Приемно време:
• 
за среща с  родители и ученици – вторник от 13:50 до 14:30 ч., кабинет 301;
• 
за консултиране на ученици по предмети – петък от 14:45 до 15:25 ч., кабинет 302.
zlatina.damyanova@edu.mon.bg
Йорданка Иванова Старши учител, начален етап в ГЦОУД – I„А“ yordanka.va.ivanova5@edu.mon.bg
Йорданка Петрова Старши учител, начален етап и класен ръководител на II„В“клас
Приемно време:
• 
за среща с  родители и ученици – сряда от 13:05 до 13:40 ч., кабинет 304;
• 
за консултиране на ученици по предмети – сряда от 14:00 до 14:35 ч., кабинет 103.
yordanka.ne.petrova@edu.mon.bg
Йорданка Станчева Старши учител по история и цивилизации, география и икономика и класен ръководител на VII„А“клас
Приемно време:
• 
за среща с  родители и ученици – вторник от 13:05 до 13:45 ч., кабинет 304;
• 
за консултиране на ученици по предмети – понеделник от 14:45 до 15:25 ч., кабинет 304.
yordanka.at.stancheva@edu.mon.bg
Кирил Лефтеров Старши учител, прогимназиален етап по история и цивилизации, философия и англ. език
Приемно време:
• 
за консултиране на ученици по предмети – понеделник от 14:45 до 15:25 ч., кабинет 302.
kiril.lefterov@edu.mon.bg
Красимир Пехливанов Учител, гимназиална степен по български език и литература и класен ръководител на Х„А“клас
Приемно време:
• 
за среща с  родители и ученици – вторник от 13:50 до 14:30 ч., кабинет 311;
• 
за консултиране на ученици по предмети – четвъртък от 13:50 до 14:30 ч., кабинет 311.
krasimir.pehlivanov@edu.mon.bg
Красимир Целов Старши учител, прогимназиален етап по музика
Приемно време:
• 
за консултиране на ученици по предмети – сряда от 14:45 до 15:25 ч., кабинет 208.
krasimir.tselov@edu.mon.bg
Лазарина Гайтанска Старши учител, начален етап и класен ръководител на I„А“клас
Приемно време:
• 
за среща с  родители и ученици – четвъртък от 12:20 до 12:55 ч., кабинет 107;
• 
за консултиране на ученици по предмети – понеделник от 13:10 до 13:45 ч., кабинет 101.
lazarina.gaytanska@edu.mon.bg
Любомир Василев Учител по история и цивилизации, технологии и предприемачество и класен ръководител на VI„В“клас
Приемно време:
• 
за среща с  родители и ученици – понеделник от 13:50 до 14:30 ч., кабинет 302;
• 
за консултиране на ученици по предмети – четвъртък от 14:45 до 15:25 ч., кабинет 302.
lyubomir.vasilev@edu.mon.bg
Мариан Фучеджиев Учител, начален етап по физическо възпитание и спорт
Приемно време:
• 
за консултиране на ученици по предмети – четвъртък от 14:00 до 14:40 ч., физкултурен салон 1.
marian.fuchedzhiev@edu.mon.bg
Мариана Раданова
Учител, начален етап в ГЦОУД – III„Б“ mariana.radanova@edu.mon.bg
Митошка Симеонова Старши учител, начален етап в ГЦОУД – IV„В“ mitoshka.simeonova@edu.mon.bg
Надя Иванова Старши учител, начален етап и класен ръководител на II„А“клас
Приемно време:
• 
за среща с  родители и ученици – понеделник от 12:20 до 12:55 ч., Актова зала.
• 
за консултиране на ученици по предмети – понеделник от 14:00 до 14:35 ч., кабинет 105.
nadya.ge.ivanova@edu.mon.bg
Невена Дойчева Учител, прогимназиален етап в ГЦДОД – V„Б“  
Невена Кисьова Старши учител, гимназиален етап по физическо възпитание и спорт
Приемно време:
• 
за консултиране на ученици по предмети – четвъртък от 13:50 до 14:30 ч., физкултурен салон 2.
nevena.mi.kisyova@edu.mon.bg
Олимпия Тодорова Старши учител, начален етап и и класен ръководител на III„В“клас
Приемно време:
• 
за среща с  родители и ученици – четвъртък от 13:05 до 13:45 ч., кабинет 107.
• 
за консултиране на ученици по предмети – четвъртък от 14:00 до 14:40 ч., кабинет 106.
olimpia.todorova@edu.mon.bg
Петко Димитров Старши учител, прогимназиален етап по физическо възпитание и спорт и и класен ръководител на VI„Б“клас
Приемно време:
• 
за среща с  родители и ученици – вторник от 13:50 до 14:30 ч., физкултурен салон 2.
• 
за консултиране на ученици по предмети – вторник от 14:45 до 15:25 ч., физкултурен салон 2.
petko.va.dimitrov@edu.mon.bg
Полина Иванова Учител, начален етап и класен ръководител на IV„А“клас
Приемно време:
• 
за среща с  родители и ученици – вторник от 13:05 до 13:45 ч., Актова зала.
• 
за консултиране на ученици по предмети – вторник от 14:00 до 14:40 ч., кабинет 106.
polina.iv.ivanova1@edu.mon.bg
Росица Стоянова Учител, начален етап в ГЦДО – I„Б“ rosistoqnova_99@abv.bg 
Сабина Булгурова Учител, прогимназиален етап ГЦДОУД – V„А“ sabina.bulgurova@edu.mon.bg
Светла Георгиева Учител, прогимназиален етап по математика и класен ръководител на VII“Б“ клас
Приемно време:
• 
за среща с  родители и ученици – сряда от 13:05 до 13:45 ч., кабинет 305.
• 
за консултиране на ученици по предмети – понеделник от 14:45 до 15:25 ч., кабинет 305.
svetla.di.georgieva@edu.mon.bg
д-р Светла Ангьозова Старши учител, гимназиален етап по изобразително изкуство и ИТ и класен ръководител на IX„А“ клас
Приемно време:
• 
за среща с  родители и ученици – сряда от 13:50 до 14:30 ч., кабинет 211.
• 
за консултиране на ученици по предмети – понеделник от 13:50 до 14:30 ч., кабинет 111.
svetla.angyozova@edu.mon.bg
Станимира Иванова Учител, прогимназиален етап по БЕЛ и класен ръководител на VI„А“клас
Приемно време:
за среща с  родители и ученици – вторник от 13:50 до 14:30 ч., кабинет 301.
• 
за консултиране на ученици по предмети – четвъртък от 14:45 до 15:25 ч., кабинет 301.
stanimira.st.ivanova1@edu.mon.bg
Таня Якова Старши учител, начален етап и класен ръководител на IV„Б“клас
Приемно време:
• 
за среща с  родители и ученици – вторник от 13:05 до 13:45 ч., кабинет 107;
• 
за консултиране на ученици по предмети – вторник от 14:00 до 14:40 ч., кабинет 206.
tanya.st.yakova@edu.mon.bg
Тодор Захариев Учител, общообразователен учебен предмет, прогимназиален етап по ИИ
Приемно време:
• 
за консултиране на ученици по предмети – четвъртък от 14:45 до 15:25 ч., кабинет 111.
todor.zahariev@edu.mon.bg
Яна Стоева Старши учител, начален етап и класен ръководител на IV„В“клас
Приемно време:
• 
за среща с  родители и ученици – вторник от 13:05 до 13:45 ч., кабинет 107;
• 
за консултиране на ученици по предмети – вторник от 14:00 до 14:40 ч., кабинет 207.
yana.stoeva@edu.mon.bg